เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(3)

การประชุมเพื่อใช้ข้อมูลในการกำกับติดตามและวางแผนหารูปแบบการแก้ปัญหาล้างไตผ่านทางช่องท้องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 10/10/2561 ถึง 31/10/2561


(69)

การอบรมทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในการบริหารจัดการกองทุน ๓ กองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์  บุญมี  Email:prapot.b@nhso.go.th เบอร์โทรศัพท์ 084-4390145

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 28/09/2561 ถึง 14/10/2561


(32)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนระบบริการโรคไตวาย

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์  มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/09/2561 ถึง 03/10/2561


(225)

ประชุมกำกับติดตามคุณภาพบริการ การบริหารจัดการงบควบคุมและป้องกันความรุนแรงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

ติดต่อสอบถาม :

ผู้ประสานงาน:เภสัชกรชัยสิทธิ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา

โทรศัพท์ ๐-๖๑๔-๒๐๐๐-๓๐

 E-mail : chaiyasit.s@nhso.go.th

 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 23/08/2561 ถึง 06/09/2561


(34)


การประชุมสรุปผลงานIntermediate care และแนวทางบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ปี 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์  มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/07/2561 ถึง 20/08/2561


(57)

การจัดเครือข่ายยากำพร้าและยาต้านพิษระดับเขต การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 6 -7 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 19/07/2561 ถึง 05/08/2561


(5)

ประชุมถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 4 สระบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

นายจักรินทร์  ฆ้องวงษ์ e-mail : Chackkarin.k@nhso.go.th  โทรศัพท์: 084-4390119

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/07/2561 ถึง 17/07/2561


(13)

ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิ-หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับสื่อมวลชนจังหวัดนครนายกโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวสุนันท์  ภูธร   มือถือ 090-1975188 e-mail : sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 05/07/2561 ถึง 11/07/2561