รายละเอียดการประชุม


การประชุมสรุปผลงานIntermediate care และแนวทางบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ปี 2562

สถานที่ประชุม :


ห้องประชุม รร.กรุงศรีริเวอรื พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

สุวรรณี ศรีปราชญ์  มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/07/2561 ถึง 20/08/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
34

นางสายสมร​ บุญรอด

    ตำแหน่ง : นะกกานภาพบำบัดชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลเสนา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ เสนา

ติดต่อ :
มือถือ : 0868631003
E-Mail : kkppfamily@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
33

นางสุภัสสรณ์ คงพร

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035241520 ต่อ 104
มือถือ : 0863206406
E-Mail : payailucky09@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
32

นางสาววัชรี ฉ่ำท่วม

    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
    จาก : โรงพยาบาลอ่างทอง
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 035-615111 ต่อ 160
มือถือ : 0909279595
E-Mail : chitinaniampraphai@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
31

นางสาวจิตินันท์ เอี่ยมประไพ

    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
    จาก : กายภาพบำบัด
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 035-615111 ต่อ 160
มือถือ : 0937950303
E-Mail : chitinaniampraphai@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
30

นางอัธยา พรหมนิกร

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลท่าวุ้ง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าวุ้ง

ติดต่อ : -
มือถือ : 0863583929
E-Mail : mars_att@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
29

น.ส.สุดธิดา จิตจำนง

    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลบ้านหมี่
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ บ้านหมี่

ติดต่อ : -
มือถือ : 0812947146
E-Mail : Huahinkhirikhan@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
28

น.ส.ภาวิณี วิไลพันธ์

    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : -
มือถือ : 0865354309
E-Mail : Vilaipun@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
27

นางสาวฐิติมา เหลือจ้อย

    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลองครักษ์
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ :
มือถือ : 0892109838
E-Mail : titiaki27@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
26

นวลจันทร์ ปานศรีแก้ว

    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
    จาก : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0922696945
E-Mail : Lek_np27@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
25

สงกรานต์ เดชปัญญา

    ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลบ้านนา
    จังหวัด นครนายก อำเภอ บ้านนา

ติดต่อ : 037-381832
มือถือ : 062-4055569
E-Mail : aew_najao@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป