รายละเอียดการประชุม

การจัดเครือข่ายยากำพร้าและยาต้านพิษระดับเขต การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 6 -7 สิงหาคม 2561

สถานที่ประชุม :

ห้องประชุมแกรนด์ บอลล์รูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ติดต่อ :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 19/07/2561 ถึง 05/08/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
57

นางอาถรณ์ ภู่สุดแสวง

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : บางปะอิน
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน

ติดต่อ : 035-261173 ต่อ 1130
มือถือ : 089-7850465
E-Mail : ood457@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
56

นางพัชรี ค้าแก้ว

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-785-444
มือถือ : 089-792-6572
E-Mail : referknh2@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 05/08/2561
55

นางอนงค์นาฏ จตุรานนท์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-785-444
มือถือ : 080-201-9162
E-Mail : anongnat2011@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : //
54

นางเอื้อมเดือน มาศรี

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
    จาก : โรงพยาบาลพระพุทธบาท
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ พระพุทธบาท

ติดต่อ : 036 266 111
มือถือ : 084-0442797
E-Mail : referpbh@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
53

นางเยาวเรศ บุญทองใหม่

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
    จาก : โรงพยาบาลพระพุทธบาท
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ พระพุทธบาท

ติดต่อ : 036 266 111
มือถือ : 081-8591762
E-Mail : paew@windowslive.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
52

ร.อ.กิตติ เดชธิสา

    ตำแหน่ง : เภสัชกร
    จาก : รพ.ค่ายอดิศร
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-211114
มือถือ : 086-9745608
E-Mail : dechtisa@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
51

พ.ต.หญิง ไพลิน อารักษ์สนอง

    ตำแหน่ง : หน.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    จาก : รพ.ค่ายอดิศร
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-211114
มือถือ : 086-5490995
E-Mail : nhu_kong@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 06/08/2561
50

นางสาว ศุทธินี ไชยแก้ว

    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุูธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :
มือถือ : 0846139535
E-Mail : stp_cm@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 06/08/2561
49

นางสาว กมลพรรณ ถิระพงษ์

    ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุูธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :
มือถือ : 0846139535
E-Mail : stp_cm@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 06/08/2561
48

นางสาวมานิดา สุนทรสุข

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :
มือถือ : 0846139535
E-Mail : stp_cm@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 06/08/2561

จำนวนทั้งหมด 57 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป