รายละเอียดการประชุม

ประชุมถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 4 สระบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ประชุม :

โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

ติดต่อ :

นายจักรินทร์  ฆ้องวงษ์ e-mail : Chackkarin.k@nhso.go.th  โทรศัพท์: 084-4390119

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 06/07/2561 ถึง 17/07/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
5

นายศักดา มานิตย์

    ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา บ.มิตรไไมตรีการแพทย์
    จาก : มิตรไมตรีคลินิก
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 029654481
มือถือ : 0971495463
E-Mail : sakda.manit@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 18/07/2561
4

นางปิยวดี ชื่นชูศักดิ์

    ตำแหน่ง : คณะทำงานฯ จ.นนทบุรี
    จาก : ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางบัวทอง

ติดต่อ : 02-4497879
มือถือ : 081-5624082
E-Mail : nid4123@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 18/07/2561
3

นพสิทธิ์ ปรางธีรประสิทธิ์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035211888
มือถือ : 0819949347
E-Mail : e-hope@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 17/07/2561
2

นายชูกียรติ บุญมี

    ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลบางบล
    จาก : เทศบาลตำบลบางบาล
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางบาล

ติดต่อ : 0352200774
มือถือ : 0819874404
E-Mail : Chookiat2410@gmail.com

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : 18/07/2561
1

นายชูเกียรติ บุญมี

    ตำแหน่ง : นายก
    จาก : เทศบาลบางบาล
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางบาล

ติดต่อ : 0000
มือถือ : 0000
E-Mail : 000

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 18/07/2561

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ 1 |