รายละเอียดการประชุม

ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิ-หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับสื่อมวลชนจังหวัดนครนายกโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 
สถานที่ประชุม :

ห้องประชุมราวินทรา โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

ติดต่อ :

นางสาวสุนันท์  ภูธร   มือถือ 090-1975188 e-mail : sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 05/07/2561 ถึง 11/07/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
13

นายนเรศ เมษไกรสาร

    ตำแหน่ง : สื่อมวลชน
    จาก : เดลินิวส์
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : ก
มือถือ : ก
E-Mail : ก

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
12

น.ส.วัลนิภา พุ่มบุญฑริก

    ตำแหน่ง : สื่อมวลชน
    จาก : นสพ.ข่าวเด็ด
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : ก
มือถือ : ก
E-Mail : ก

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
11

นายวิเชียร พุ่มบุญฑริก

    ตำแหน่ง : สื่อมวลชน
    จาก : เดลินิวส์
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : --
มือถือ : ---
E-Mail : --

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
10

นายเกรียงศักดิ์ แก่นโพธิ์

    ตำแหน่ง : สื่อมวลชน
    จาก : ไทยรัฐ
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : ---
E-Mail : ---

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
9

น.ส.วิยะดา อ่างแก้ว

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
    จาก : ศูนย์ประกันสุขภาพ
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0845559072
E-Mail : Claimrock10698@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
8

นางอังศุมาลิน มั่งคั่ง

    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037 386392 ต่อ 308
มือถือ : 096 1989545
E-Mail : anntp_mk@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
7

นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์

    ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037 386393
มือถือ : 0926132733
E-Mail : Usaneep2510@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
6

นางอุษณีษ์ อิสระเสนารักษ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037 386392 ต่อ 304 305
มือถือ : 0816557992
E-Mail : Usaneep2510@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
5

นางสาวไสว โกเฮง

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
    จาก : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037 386392 ต่อ 304 305
มือถือ : 0890397071
E-Mail : Usaneep2510@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
4

ศรัณย์ พรชัยภิรมย์

    ตำแหน่ง : นวก โสตทัศนศึกษา
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037386390
มือถือ : 0819184842
E-Mail : runnoph@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ 1 | 2 | ถัดไป