รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครนายก วันที่ 24 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :
ห้องกนกวรรณ  โรงแรมจันทรา 180 คน
 
ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 23/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
184

นางกมลพร รัตนโชติ

    ตำแหน่ง : กรรมการกองทุน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : -
มือถือ : 0894079458
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
183

นายสำเริง เสนอใจ

    ตำแหน่ง : อสม อำเภอปากพลี
    จาก : อ ปากพลี จ นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ ปากพลี

ติดต่อ : 037-386390
มือถือ : 008-0161030
E-Mail : alnayok@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
182

นางพุด ชื่นชม

    ตำแหน่ง : อสม อำเภอปากพลี
    จาก : อ ปากพลี จ นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ ปากพลี

ติดต่อ : 037-386390
มือถือ : 008-0161030
E-Mail : alnayok@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
181

นายอุทัย สืบจากจุล

    ตำแหน่ง : อสม อำเภอปากพลี
    จาก : อ ปากพลี จ นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ ปากพลี

ติดต่อ : 037-386390
มือถือ : 008-0161030
E-Mail : alnayok@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
180

นางสาวนิภาภัทร์ มหิธิธรรมธร

    ตำแหน่ง : อสม อำเภอบ้านนา
    จาก : อ บ้านนา นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ บ้านนา

ติดต่อ : 037-386390
มือถือ : 008-0161030
E-Mail : alnayok@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
179

นายไพบูลย์ เทพศิริ

    ตำแหน่ง : อสม อำเภอบ้านนา
    จาก : อ บ้านนา นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ บ้านนา

ติดต่อ : 037-386390
มือถือ : 008-0161030
E-Mail : alnayok@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
178

นางบุญลือ ทรัพย์อบรม

    ตำแหน่ง : อสม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
    จาก : อ เมือง นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037-386390
มือถือ : 008-0161030
E-Mail : alnayok@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
177

นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร

    ตำแหน่ง : อสม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
    จาก : อ เมือง นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037-386390
มือถือ : 008-0161030
E-Mail : alnayok@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
176

นางสาวสุภารัตน์ เบิกบาน

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037-612-039 , 037-612-036
มือถือ : 066-0542529
E-Mail : obt_kbs2554@hotmail.co.th

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
175

นางยุพาพร อนุศาสนี

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037-612-039 , 037-612-036
มือถือ : 083-112-7920
E-Mail : obt_kbs2554@hotmail.co.th

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 184 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ถัดไป