รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :

อาคารจัดเลี้ยงจุฑามาศ ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง (ถ.สายเอเชีย)  200 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 19/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
146

นายสมพร พงษ์พัฒน์

    ตำแหน่ง : กรรมการกองทุน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าหลวง

ติดต่อ : 036788101
มือถือ : 0619945196
E-Mail : rodjaree.2522@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
145

แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
    จาก : โรงพยาบาลสิงห์บุรี
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-511060
มือถือ : 089-9011905
E-Mail : vanidasad@yahoo.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
144

นางสาวปูริดา จิตจำเนียร

    ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
    จาก : เทศบาลตำบลบางบาล
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางบาล

ติดต่อ : 035-200774 ต่อ 102
มือถือ : 083-1992355
E-Mail : ๋Judkeb.03@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
143

นาง ฉวี ศรีวิเชียร

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
    จาก : สิงห์บุรี
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0865522842
E-Mail : chawee.s2514@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
142

น.ส.วรรณวิสา สังโยคะ

    ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี

ติดต่อ : 036-699424
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
141

นายนิเวศ แก้วป้องปก

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี

ติดต่อ : 036-699424
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
140

นายสมชาย ทิชินพงศ์

    ตำแหน่ง : ปลัด อบต.
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี

ติดต่อ : 036-699424
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
139

นางสาวระพีพรรณ เครือเนตร

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าหลวง

ติดต่อ : 036788101
มือถือ : 0870563509
E-Mail : rodjaree.2522@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
138

นางสาวรจรี แผ่นทอง

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าหลวง

ติดต่อ : 036788101
มือถือ : 0870563509
E-Mail : rodjaree.2522@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
137

นายภูเบศร์ โปรยเงิน

    ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
    จาก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางระจัน
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ บางระจัน

ติดต่อ : 0-3659-2497
มือถือ : 086-9767231
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 146 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ถัดไป