รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :

อาคารจัดเลี้ยงจุฑามาศ ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง (ถ.สายเอเชีย)  200 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 19/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
84

นางสาวปทิตตา อาวรณ์

    ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036 813 628
มือถือ : 087 667 0165
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
83

นางสุปรียา โพทูล

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036 813 628
มือถือ : 065 012 5519
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
82

กัญญารัตน์ เสือคง

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : อบต.ประศุก
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี

ติดต่อ : 036699428
มือถือ : 0923564441
E-Mail : nat_nicc89@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
81

นางสาวอำพรรณ หลู่โยธา

    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036 813 628
มือถือ : 086 529 5068
E-Mail : ampan.moi@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
80

นางสาวยุพา พึ่งตน

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036 813 628
มือถือ : 081 844 9025
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
79

อนุกานต์ ชอบทำดี

    ตำแหน่ง : ปลัด อบต.ประศุก
    จาก : อบต.ประศุก
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี

ติดต่อ : 036699428
มือถือ : 082-2361001
E-Mail : pdlkj2554@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
78

นางทิพวรรณ ราชสุข

    ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.ชีน้ำร้าย
    จาก : อบต.ชีน้ำร้าย
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี

ติดต่อ : 036+585240
มือถือ : 0813855475
E-Mail : aorcheenamrai@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
77

ภัทรภร บัวโฉม

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
    จาก : อบต.ประศุก
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี

ติดต่อ : 036699428
มือถือ : 0892528290
E-Mail : srikatanyoo2517@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
76

นายกิตติ ศิริวรรณดี

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ พรหมบุรี

ติดต่อ : 036-699341ต่อ106
มือถือ : 089-0820946
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
75

นางจันทภรณ์ โสจะ

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ พรหมบุรี

ติดต่อ : 036-699341ต่อ102
มือถือ : 095-2123020
E-Mail : -

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 84 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไป