รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :
ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช (พระราม 5)  300 คน
 
ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 18/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
199

นางศรัญญา ปานปิ่น

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 029503071-6 ต่อ 130
มือถือ : 0891428735
E-Mail : s_panpin@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
198

นางสุนันทา นันทมาโนชญ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 029503071-6 ต่อ 130
มือถือ : 0891428735
E-Mail : s_panpin@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
197

นางสาวเพ็ญนภา พ่วงแพ

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่

ติดต่อ :
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
196

นายนัฐยุทธ ศิลาจามร

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
    จาก : เทศบาลเมืองบางบัวทอง
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางบัวทอง

ติดต่อ :
มือถือ : 0968576291
E-Mail : ืnattayoth2533@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
195

นายณัฐวัฒน์ สัปปพันธ์

    ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล
    จาก : เทศบาลตำบลบางใหญ่
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่

ติดต่อ : 029858491-5 ต่อ 113
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
194

นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
    จาก : เทศบาลตำบลบางใหญ่
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่

ติดต่อ : 029858491-5 ต่อ 113
มือถือ : 0982831078
E-Mail : sasukbangyai@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
193

นายนพพล พุ่มพวง

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่

ติดต่อ :
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
192

นางศิริพร ฆารพิบูลย์

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่

ติดต่อ :
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
191

นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางใหญ่

ติดต่อ :
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
190

นางสาวชูศรี ศรีเกตุ

    ตำแหน่ง : กรรมการกองทุนฯอบต.บางกร่าง/ประธานอสม.ม.6
    จาก : ประธานอสม.ม.6 รพ.สต.บ้านวัดแคใน
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 0860774169
มือถือ : 0860774169
E-Mail : nongyaosra@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 199 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ถัดไป