รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดอ่างทอง วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :

ห้องประชุม ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  230 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 17/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
225

นางสาวสุภัตรา พวงดอกไม้

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    จาก : รพ.สต.กระแชง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางไทร

ติดต่อ : 035782026
มือถือ : 0899017587
E-Mail : supatta.6826@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
224

นางวรินทร ศรีพัด

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : อบต.หลักแก้ว
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

ติดต่อ : 035864082
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
223

นางวิมล ปาณะดิษ

    ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    จาก : อบต.หลักแก้ว
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

ติดต่อ : 035864082
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
222

นายบัญชา ชดช้อย

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    จาก : อบต.หลักแก้ว
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

ติดต่อ : 035864082
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
221

นางขนิษฐา แสนโสดา

    ตำแหน่ง : ผอ.กองคลัง
    จาก : คำหยาด
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ โพธิ์ทอง

ติดต่อ : 035940233
มือถือ : 0618932699
E-Mail : karorob2012@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
220

นางสมจิตร์ ขุนสุข

    ตำแหน่ง : ผอ.รพ.สต.บางจัก
    จาก : รพ.สต.บางจัก
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

ติดต่อ : 035669191
มือถือ : 0873647540
E-Mail : watakarn_lady@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
219

นางชมภิศา พ่วงดี

    ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    จาก : คำหยาด
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ โพธิ์ทอง

ติดต่อ : 035940233
มือถือ : 0951639312
E-Mail : karorob2012@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
218

นางสาวสุนทรี ครรชิตไชย

    ตำแหน่ง : ปลัด อบต.คำหยาด
    จาก : คำหยาด
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ โพธิ์ทอง

ติดต่อ : 035940233
มือถือ : 0818204054
E-Mail : karorob2012@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
217

นางสาวพรศรี พวงบุบผา

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการฯ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

ติดต่อ : 035610955
มือถือ : 0614290810
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
216

นายธเนศร์ น่วมคำนึง

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

ติดต่อ : 035610955
มือถือ : 0822361197
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 225 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ถัดไป