รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 
สถานที่ประชุม :

ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท  400 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 16/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
353

นางสาวธมลวรรณ พิมพาภรณ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : อบต.หนองเมือง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ บ้านหมี่

ติดต่อ : 036-700542
มือถือ : 0926903935
E-Mail : nongmuang2539@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
352

นางเพชรลดา กมลพันธ์

    ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
    จาก : อบต.หนองเมือง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ บ้านหมี่

ติดต่อ : 036-700542
มือถือ : 0854254698
E-Mail : nongmuang2539@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
351

นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036781111
มือถือ : 0817447703
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
350

นางสาวราตรี จันทกลม

    ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036781111
มือถือ : 0871198224
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
349

นางสาวสาวิตรี เทียนสุวรรณ

    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036781111
มือถือ : 0812539652
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
348

นายคณพศ อุมรินทร์

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036781111
มือถือ : 0805156569
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
347

นางสาวจิราภรณ์ แจ่มแจ้ง

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วย จพง พัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ โคกสำโรง

ติดต่อ : 036-689824
มือถือ : 088-0955548
E-Mail : aoilovefamily@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
346

นายจตุรงค์ น้อยนันตา

    ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าวุ้ง

ติดต่อ : 036481209
มือถือ : 0892378507
E-Mail : sasook_thawung@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
345

นางสาวรัชนี แคนน้ำ

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
    จาก : อบต.เกาะรัง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ชัยบาดาล

ติดต่อ :
มือถือ : 0983658040
E-Mail : peeploy2520@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
344

นางแก้วใจ ฉ่ำแสง

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : อบต.เกาะรัง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ชัยบาดาล

ติดต่อ :
มือถือ : 0624265779
E-Mail : peeploy2520@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 353 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ถัดไป