รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2561
สถานที่ประชุม :
ห้องอารียา ชั้น 5  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต)  300 คน
 
ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 12/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
257

นางสาวดาราพร คุ้มทรัพย์

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ : 0-2902-7912
มือถือ : 0892020093
E-Mail : asawinwongnak 56 @ gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
256

นางจิราภรณ์ จันทร์แก้ว

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบางหลวง หมู่1
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว

ติดต่อ : 029794164
มือถือ : 0891689624
E-Mail : llk.f18@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
255

นางสาวพรศรี สำลี

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว

ติดต่อ : 02-5991256
มือถือ : 0624199904
E-Mail : llk75201@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
254

นายอภิสิทธิ์ ทองสุก

    ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว

ติดต่อ : 025991649
มือถือ : 0924097184
E-Mail : llk.f18@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
253

นายพารินทร์ แก้วสวัสดิ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว

ติดต่อ : 025991649
มือถือ : 0863867848
E-Mail : jub_parin@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
252

นางสาวชมชื่น ผลเพิ่ม

    ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
    จาก : เทศบาลตำบลบางหลวง
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5812130 ต่อ 14
มือถือ : 0925765380
E-Mail : Tammy_tammy55@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
251

นางสาวอารยา ชูชาญ

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
    จาก : เทศบาลตำบลบางหลวง
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5812130 ต่อ 14
มือถือ : 0875282626
E-Mail : Tammy_tammy55@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
250

นางทิพวรรณ เพ็ชรนพรัตน์

    ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
    จาก : เทศบาลตำบลบางหลวง
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5812130 ต่อ 14
มือถือ : 0840983458
E-Mail : Tammy_tammy55@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
249

นายพลสัน แดงสวัสดิ์

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    จาก : เทศบาลตำบลบางหลวง
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5812130 ต่อ 14
มือถือ : 0830091310
E-Mail : Tammy_tammy55@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
248

น.ส.สุกัญญา สุขการณ์

    ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล
    จาก : เทศบาลนครรังสิต
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี

ติดต่อ : 02 5676012
มือถือ : 0897961795
E-Mail : eyearmda45@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 257 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ถัดไป