รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสระบุรี วันที่ 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ประชุม :

ห้องบุษราคัม ชั้น 3  รร. สระบุรีอินน์ 350 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 06/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
318

นางสาวชิดชนก ขาวเมือง

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ โคกสำโรง

ติดต่อ : 036708801
มือถือ : 0912961729
E-Mail : big_headdy@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
317

น.ส.ลัดดา พรมมา

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
    จาก : เทศบาลตำบลสร่างโศก
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ บ้านหมอ

ติดต่อ : 036-202775-6
มือถือ : 089-0622779
E-Mail : ladda_pu49@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
316

น.ส.จรัสศรี น้อยวงษ์

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : เทศบาลตำบลสร่างโศก
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ บ้านหมอ

ติดต่อ : 036-202775-6
มือถือ : 081-8520018
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
315

น.ส.สายวรุณ ลิ้มสวัสดิ์

    ตำแหน่ง : ีีรองปลัดเทศบาล
    จาก : เทศบาลตำบลสร่างโศก
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ บ้านหมอ

ติดต่อ : 036-202775-6
มือถือ : 085-4728855
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
314

น.ส.จินตนา ถึงใจ

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036420260
มือถือ : 0879074502
E-Mail : anchitha-22@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
313

น.ส.อัญชิษฐา เสมอภาค

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036420260
มือถือ : 0992853532
E-Mail : anchitha-22@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
312

นายวีระยุทธ ขุนพล

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เสาไห้

ติดต่อ : 0-3639-1267
มือถือ : 09-5509-8942
E-Mail : ัีyutttt@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
311

นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีชัชวาล

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    จาก : เทศบาลเมืองลำสามเเก้ว
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลำลูกกา

ติดต่อ : 02-9876001-4 ต่อ 210
มือถือ : 0863281460
E-Mail : sata.lamsamkaeo@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
310

นายสิงหเดช หาญจงโก

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รก.ผอ.กองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ลำสนธิ

ติดต่อ : 036-793445
มือถือ : 0801077229
E-Mail : singleoleo@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
309

นายชัยเชฎฐ์ เขียวน้อย

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ลำสนธิ

ติดต่อ : 036-793445
มือถือ : 0928751904
E-Mail : ka_kakra@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 318 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ถัดไป