รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาและแนวทางการเบิกชดเชยยาที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

สถานที่ประชุม :

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิืศรีวัฒนา

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 05/11/2561 ถึง 28/11/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
77

ภญ.นฤมล เจริญกิจภัณฑ์

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
    จาก : รพ.วิหารแดง
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ วิหารแดง

ติดต่อ : 036277829
มือถือ : 0875973105
E-Mail : naru91212@yahoo.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
76

นางสาวอรอรุณ อุเทศรักษ์สกุล

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลบ้านแพรก
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บ้านแพรก

ติดต่อ : 0 3538 6121
มือถือ : 092 9365146
E-Mail : ornmeaw@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
75

ภก.อนุพงษ์ พึ่งศักดิ์

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
    จาก : รพศ.พระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035-211888
มือถือ : 081-8039650
E-Mail : rp013@ayhosp.go.th

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
74

ภก.พรชัย ขอช่วยกลาง

    ตำแหน่ง : เภสัชกร
    จาก : โรงพยาบาลสระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036316555
มือถือ : 0910612768
E-Mail : phonchairx.sbh@gamil.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
73

ภก.ทรงยศ เพชรเลิศ

    ตำแหน่ง : เภสัชกร
    จาก : โรงพยาบาลสระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036316555
มือถือ : 0885611121
E-Mail : phetlerd_s@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
72

มรุพงศ์ สุขพ่อค้า

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
    จาก : ท่าช้าง
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ ท่าช้าง

ติดต่อ :
มือถือ : 0871602876
E-Mail : Maru_ham@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
71

นาวสาวศิริรัตน์ บัวคง

    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลท่าช้าง
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ ท่าช้าง

ติดต่อ : 036597105
มือถือ : 0819467312
E-Mail : bsirirata@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
70

นางสาวปราณี ลี้วิริยะ

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
    จาก : รพ.พระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785444 ต่อ 4531
มือถือ : 0869946977
E-Mail : Pleewiriya@yahoo.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
69

ภญ.จิรภรณ์ กานาค

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
    จาก : หนองม่วง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ หนองม่วง

ติดต่อ : 036431585
มือถือ : 0858098909
E-Mail : jiraporn8109@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
68

เกียรติศักดิ์ ขจรโกวิทยฺ

    ตำแหน่ง : เภสัชกร
    จาก : โรงพยาบาลภาชี
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ภาชี

ติดต่อ : 035311112 ต่อ 127
มือถือ : 0854986463
E-Mail : fullmoon43363@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถัดไป