รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาและแนวทางการเบิกชดเชยยาที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

สถานที่ประชุม :

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิืศรีวัฒนา

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 05/11/2561 ถึง 28/11/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
37

ภัทรฤดี นิธิลาภ

    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลหนองโดน
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ หนองโดน

ติดต่อ : 036-397251
มือถือ : 0898017886
E-Mail : patta_111@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
36

พุทธิตา วิชัยวิทย์

    ตำแหน่ง : เภสัชกร
    จาก : ภาชี
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ภาชี

ติดต่อ : 035311112
มือถือ : 0850983662
E-Mail : sosowyable@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
35

นางสาวพิมพ์วรีย์ โล่ห์จิรกาญจนกุล

    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลบ้านนา
    จังหวัด นครนายก อำเภอ บ้านนา

ติดต่อ : 037381832
มือถือ : 0873608544
E-Mail : pimwaree.loc@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
34

ดาราณี อิศราวิชญกุล

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037311151
มือถือ : 0953650540
E-Mail : kagty_d@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
33

นางสาวปฏิญญา เล็กรุ่งเรืองกิจ

    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036 - 421206
มือถือ : 0631894064
E-Mail : pop.patinya2404@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : ////
32

นางสาวพนารัตน์ คณโฑเงิน

    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญกาาร
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036 - 421206
มือถือ : 083-0371545
E-Mail : or_kirin@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : ////
31

นางกนกวรรณ ทรงผาสุข

    ตำแหน่ง : เภสัชกรเชี่ยวชาญ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036 - 421206
มือถือ : 086-5593039
E-Mail : kob417@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : 30/11/2561
30

นายจักกฤษ ห่ามกระโทก

    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    จาก : ชัยบาดาล
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ชัยบาดาล

ติดต่อ : 036-461022
มือถือ : 0837279099
E-Mail : ่jukrit.sparrow@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
29

สุภาพร พรพิเนตพงศ์

    ตำแหน่ง : เภสัชกร ชำนาญการ
    จาก : บางปะอิน
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน

ติดต่อ : 035261173
มือถือ : 0818742020
E-Mail : weaw_04@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
28

นางสาวศิริอร โมทนะเทศ

    ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
    จาก : ชัยบาดาล
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ชัยบาดาล

ติดต่อ :
มือถือ : 085-1649390
E-Mail : rx_poy@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 37 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป