รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑และแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาคภาคเอกชน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สถานที่ประชุม :

ณ ประชุมห้อง BB๒๐๒ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
89

น.ส.ศิริพร จงเลิศธนา

    ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    จาก : โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เกษมราษฎร์ ร้ตนาธิเบศร์
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางบัวทอง

ติดต่อ : 02-921-3400-9
มือถือ : 0896165564
E-Mail : is.jporn@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
88

นิก แก้วพวง

    ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์
    จาก : โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางบัวทอง

ติดต่อ : 02-9213400 ต่อ 2221
มือถือ : 088-7993317
E-Mail : karunvejrtb.it@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
87

นางสาววิภาทินี ภักดีรัตน์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ : 02-9018400 ต่อ 1201
มือถือ : 0895055907
E-Mail : hrphatara@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
86

พัชรินธร โคตรอาษา

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม สาขาคลองหก
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ : 01-1011711
มือถือ : 063-4400106
E-Mail : boc.khlongsam@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
85

นายแพทย์ปรีชา เลิศศิวาพร

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
    จาก : โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ : 02-9018400 ต่อ 1201
มือถือ : 0895055907
E-Mail : hrphatara@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
84

นางสาวกรเกล้า ตั้งตรงไพโรจน์

    ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
    จาก : บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม สาขาท่าอิฐ
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 020600410
มือถือ : 093-9424662
E-Mail : boc.thait08@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
83

นางฉวีวรรณ นาคอุไร

    ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
    จาก : บ้านอบอุ่นคลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 021025434
มือถือ : 0924097180
E-Mail : ิboc.bangkhuwat@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
82

คุณขจีนุช เตียวเส็ง

    ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก 1
    จาก : โรงพยาบาลเกษมราฎร์ สระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036315555
มือถือ : -
E-Mail : kasemradsaraburi@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
81

นายเด่นบดินทร์ ศรีพะนามน้อย

    ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก
    จาก : รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางบัวทอง

ติดต่อ : 02-921-3400-9 ต่อ 1117
มือถือ : 0871037446
E-Mail : kvrtb.mis@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
80

นพ.ยอร์น จิระนคร

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
    จาก : รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางบัวทอง

ติดต่อ : 02-921-3400-9 ต่อ 1117
มือถือ : 0819902710
E-Mail : jornjira777@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 89 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไป