รายละเอียดการประชุม

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคไตวายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ประชุม :

ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิคคามิโอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 06/11/2561 ถึง 27/11/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
88

นางจันทนาพร พงษ์ธัญญกรณ์

    ตำแหน่ง : พยาบาล
    จาก : หน่วยไตเทียมฟอกเลือด
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037395085ต่อ10728
มือถือ : 0850673792
E-Mail : chantanaporn032@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
87

สมคิด คำจวง

    ตำแหน่ง : ธุรการ
    จาก : เอพีเอสคลีนิคเวชกรรมเฉพาะทางด้านไตเทียม
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด

ติดต่อ : 020909768
มือถือ : 0915618790
E-Mail : Somkid_za@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
86

เยาวลักษณ์ อมราลักษณ์

    ตำแหน่ง : พยาบาล
    จาก : ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ : 0-2926-9416-7
มือถือ : 0869873876
E-Mail : ัyaow_4554@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
85

สิริกร บุญลือ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : บ้านหมี่
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ บ้านหมี่

ติดต่อ : ( 036 ) 472054-6
มือถือ : 061-7942642
E-Mail : ืnoi_sirikorn@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
84

นางนภาพร จาระนัย

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : คลองหลวง
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ : 029046447-9ต่อ269
มือถือ : 089-7104957
E-Mail : napa.nim1@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
83

กันต์ญาพร ทองเปลี่ยน

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : โรงพยาบาลไทรน้อย
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ไทรน้อย

ติดต่อ : 02-5971131
มือถือ : 0816971906
E-Mail : kanyaporn.sainoi@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
82

นางสุรีย์วรรณ รัตนกิจสุนทร

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ หัวหน้างานไตเทียม
    จาก : รพ.พระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :
มือถือ : 098_5166142
E-Mail : suriwan0606@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
81

นส.เจือจันทร์ ประหยัดผล

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : โรงพยาบาลปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5988621
มือถือ : 089-4583750
E-Mail : ppp1106@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
80

นางไพรัช พิณพาทย์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : โรงพยาบาลปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5988827
มือถือ : 089-4583750
E-Mail : ppp1106@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
79

นางวรรณดา แจ่มเจริญ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว

ติดต่อ : 02-5991650
มือถือ : 0895132650
E-Mail : Tomtomtenten2553@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 88 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไป