รายละเอียดการประชุม

การประชุมตรวจสอบเวชระเบียนการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (coding audit) สิทธิ UC แบบรวมศูนย์ ครั้งที่ 1 ปี 2562  

สถานที่ประชุม :

โรงแรมโรแมนติกรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561

 

ติดต่อ :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 22/10/2561 ถึง 05/11/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
70

นาย วัฒนสิน คชฤทธิ์

    ตำแหน่ง : นวก.คอมพิวเตอร์
    จาก : โรงพยาบาลคลองหลวง
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ :
มือถือ : 0839868689
E-Mail : tae_rsu@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
69

พญ.พรจุฑา พันธนะอังกูร

    ตำแหน่ง : นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
    จาก : รพ.สระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 087-7797116
E-Mail : daoice@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 19/12/2561
68

ปืนไทย เทพมณฑา

    ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
    จาก : สถาบันสิริินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0897813522
E-Mail : Puenthai25@gmail.com

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : //
67

นางอุมาพร นันทธีโร

    ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037311151 ต่อ 208
มือถือ : 0632023755
E-Mail : rutinan7@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 18/12/2561
66

สิทธิวัฒน อินทรขาว

    ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0919865632
E-Mail : sittiwatintarakhao@gmail.com

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : 19/12/2561
65

พีรพงษ์ สวัสดิพงษ์

    ตำแหน่ง : นายแพทย์
    จาก : พระราม9
    จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ เขตห้วยขวาง

ติดต่อ :
มือถือ : 0859201256
E-Mail : psswatdip@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 19/12/2561
64

พรรณศจี ดำรงค์เลิศ

    ตำแหน่ง : แพทย์หญิง
    จาก : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง

ติดต่อ : 029269793
มือถือ : 0850156188
E-Mail : ่joh_pum@yahoo.com

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : 18/12/2561
63

พญ.รัชดาภรณ์ ตันติมาลา

    ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
    จาก : โรงพยาบาลสระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0878175827
E-Mail : rtantimala@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
62

นางสาวรัชฎาวรรณ แสวงเจริญ

    ตำแหน่ง : พยาบาล
    จาก : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037-395085-6 ต่อ 11520
มือถือ : 085-7345615
E-Mail : rat.chada5615@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 19/12/2561
61

นางปรียา สุริยศ

    ตำแหน่ง : พยาบาล
    จาก : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037-395085-6 ต่อ 11527
มือถือ : 091-7752339
E-Mail : netnurse03@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 19/12/2561

จำนวนทั้งหมด 70 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ถัดไป