รายละเอียดการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ประชุม :

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 18/10/2561 ถึง 10/11/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
141

ปาริชาติ กิ่งคำ

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    จาก : โรงพยาบาลโคกเจริญ
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ โคกเจริญ

ติดต่อ : 036795105-6 ต่อ 105
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
140

ธันยวีรย์ ศรีรัตนวรานนท์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035211888-2550
มือถือ : 035211888-2550
E-Mail : academic.ayh@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
139

สุภาภรณ์ อันธพันธ์

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    จาก : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035211888-2550
มือถือ : 035211888-2550
E-Mail : academic.ayh@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
138

กนกวรรณ พงษ์นิมิต

    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    จาก : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035211888-2550
มือถือ : 035211888-2550
E-Mail : academic.ayh@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
137

มนัชญา สืบไว้

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035211888-2550
มือถือ : 035211888-2550
E-Mail : academic.ayh@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
136

น.ส วาสนา แก้วสระ

    ตำแหน่ง : นักวิชการคอมพิวเตอร์
    จาก : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036230929
มือถือ : 0834966446
E-Mail : ืnongwassana.mai@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : 12/11/2561
135

ยุพิน ครุธอาจ

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    จาก : พรหมบุรี
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ พรหมบุรี

ติดต่อ : 0899018124
มือถือ : 0899018124
E-Mail : overlode2012@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
134

นางสาวบุบผา ทรงปูลาด

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : โรงพยาบาลบางซ้าย
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางซ้าย

ติดต่อ : 035-375908
มือถือ : 097-1986946
E-Mail : bupphas46@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
133

นางสาวพรอุมา ยุระมาศ

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    จาก : โรงพยาบาลบางซ้าย
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางซ้าย

ติดต่อ : 035-375908
มือถือ : 082-2392780
E-Mail : perada-ta@hotmail.co.th

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
132

นางสาวศศิมาภรณ์ หมาดบำรุง

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ
    จาก : โรงพยาบาลบางซ้าย
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางซ้าย

ติดต่อ : 035-375908
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 141 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ถัดไป