รายละเอียดการประชุม

การประชุมเพื่อใช้ข้อมูลในการกำกับติดตามและวางแผนหารูปแบบการแก้ปัญหาล้างไตผ่านทางช่องท้องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สถานที่ประชุม :

ห้องประชุม โรงแรมเคนซินตัน นครราชสีมา

ติดต่อ :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 10/10/2561 ถึง 31/10/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
3

สลักจิต พิทักษ์มงคล

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : พระนั่งเกล้า
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025284567 ต่อ5520
มือถือ : 0815631782
E-Mail : salakjitpitakmongkol@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 08/11/2561
2

นาง สุรีย์วรรณ รัตนกิจสุนทร

    ตำแหน่ง : หัวหน้างานไตเทียม
    จาก : หน่วยงานไตเทียม รพ.พระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035-211888 ต๋อ2149
มือถือ : 098-5166142
E-Mail : SURIWAN0606@HOTMAIL.COM

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 08/11/2561
1

นางจารุริน อับดุลเลาะฮ์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ
    จาก : รพ.พระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035211888ต่อ2151
มือถือ : 087-3354554
E-Mail : Jarurin0812ja@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 08/11/2561

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ 1 |