รายละเอียดการประชุม

การอบรมทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในการบริหารจัดการกองทุน ๓ กองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สถานที่ประชุม :

อไร้ซ โฮเต็ล ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 

ติดต่อ :

นายประพจน์  บุญมี  Email:prapot.b@nhso.go.th เบอร์โทรศัพท์ 084-4390145

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 28/09/2561 ถึง 14/10/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
69

นางสุวรรณา ดวงสว่าง

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-813492
มือถือ : 086-0931446
E-Mail : ssna_d@yahoo.co.th

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 15/10/2561
68

นางชูศรี สิงห์บูรณ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-813492
มือถือ : 08-99016821
E-Mail : meukchoosri@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 15/10/2561
67

นายวิธิวัต ชุรินทร

    ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
    จาก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037313673
มือถือ : 0971305198
E-Mail : Fantasy88888777@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 15/10/2561
66

นางศศิธร อินทัตสิงห์

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    จาก : อบต.ท่าช้าง
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0811310855
E-Mail : prim.sasi@hotmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 15/10/2561
65

ว่าที่ รต.ประขิต เครือสุคนธ์

    ตำแหน่ง : อปสข. เขต 4
    จาก : ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหสัดปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0814094375
E-Mail : prachit.ksk@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 15/16/10/2
64

นายชานนท์ วงษ์พจนี

    ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
    จาก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-507133
มือถือ : 0818523167
E-Mail : singburi0023.1@gmail.com

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : 15/6//0/25
63

นายชาคริต มุ้ยสกุล

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    จาก : อบต.เกาะเกิด
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน

ติดต่อ : 035702625
มือถือ : 0813651687
E-Mail : spd_five@hotmail.com

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : 15/10/2561
62

นายชูเกียรติ บุญมี

    ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
    จาก : ทต.บางบาล
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางบาล

ติดต่อ :
มือถือ : 0819874404
E-Mail : nareerat1969@yahoo.co.th

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : 16/10/2561
61

นายสหธรรมศ์ ฤทธิเดช

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ
    จังหวัด นครนายก อำเภอ บ้านนา

ติดต่อ : 037-324049
มือถือ : 086-0649453
E-Mail : aaa_vioa@hotmail.com

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : 15/10/2561
60

นายธำรงวิชญ์ ครองบุญ

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    จาก : เทศบาลเมืองลำตาเสา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย

ติดต่อ : 035-274143
มือถือ : 083-4466888
E-Mail : -

ประสงค์ : พักเดี่ยว
วันที่ : 15/10/2561

จำนวนทั้งหมด 69 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ถัดไป