รายละเอียดการประชุม

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนระบบริการโรคไตวาย

สถานที่ประชุม :

ห้องประชุมโรงแรมคลาสสิคคามิโอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

สุวรรณี ศรีปราชญ์  มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 18/09/2561 ถึง 03/10/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
32

นางสาวระพีภรณ์ ทรัพย์พันธุ์

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
    จาก : สสจ.นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0830941909
E-Mail : gifezyberry@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
31

ขวัญเรือน วงค์ศิริ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : รพ.ปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025988621
มือถือ : 081-4528461
E-Mail : khuanwongsiri @gmail. com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
30

นางเมธาพร ทรัพย์เฉลิม

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : รพ.ปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025898621
มือถือ : 0846558068
E-Mail : maymook.017@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
29

พญ.พูนสุข ประจักษ์ธรรม

    ตำแหน่ง : อายุรแโรคไต
    จาก : ศปช.
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด

ติดต่อ : 025022345
มือถือ : 0813383973
E-Mail : aj_prajakthum@jahoo.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
28

นางสาวนงนุช แสนบุญ

    ตำแหน่ง : พยาบาล
    จาก : หน่วยโรคไต
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด

ติดต่อ :
มือถือ : 0824667772
E-Mail : sanboon4844@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
27

นางสาวมณัญชญา ศุภมณี

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ :
มือถือ : 0830960761
E-Mail : mindmint_ms@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
26

อรรุจึพัชร บุญรุ่งศิริทรัพย์

    ตำแหน่ง : พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง
    จาก : รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ :
มือถือ : 0952494351
E-Mail : Onrujepat12@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
25

น.ส. รัตนา อุดมสิทธิโชติ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : รพ.พระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035-211888
มือถือ : 08-1348-9154
E-Mail : pan.poung.poo@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
24

นางสาวอรอนงค์ สมนันท์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลบ้านหมอ
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ บ้านหมอ

ติดต่อ : 036-201171
มือถือ : 097-1031049
E-Mail : soonthee1970@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
23

นางสุภาพร อยู่แดง

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : หน่วยไตเทียม สถาบันบำราสนราดูร
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025903628
มือถือ : 0863541574
E-Mail : ะtou25080316@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป