รายละเอียดการประชุม

ประชุมกำกับติดตามคุณภาพบริการ การบริหารจัดการงบควบคุมและป้องกันความรุนแรงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

สถานที่ประชุม :

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมมะลิ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

ติดต่อ :

ผู้ประสานงาน:เภสัชกรชัยสิทธิ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา

โทรศัพท์ ๐-๖๑๔-๒๐๐๐-๓๐

 E-mail : chaiyasit.s@nhso.go.th

 

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 23/08/2561 ถึง 06/09/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
225

นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : สถาบันโรคทรวงอก
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025470999 ต่อ 30964
มือถือ : 0896903501
E-Mail : Nawarat11@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
224

เนตรอรุณ วรรณพาหุล

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : บ้านนา
    จังหวัด นครนายก อำเภอ บ้านนา

ติดต่อ :
มือถือ : 0937496644
E-Mail : ืnatearun@Gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
223

นางสาวกานต์พิชชา มณฑาลพ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : สถาบันโรคทรวงอก
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025470999 ต่อ 30405,30406
มือถือ : 0890623266
E-Mail : aom_0307@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
222

น.ส.ผุสดี คุณาพันธ์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลสระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 0819949676
มือถือ : 0819949676
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
221

พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์

    ตำแหน่ง : แพทย์หญิง
    จาก : โรงพยาบาลมวกเหล็ก
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ มวกเหล็ก

ติดต่อ : -
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
220

นางสาวรุ่งนภา โพธิ์ทอง

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาาบาลบ้านหมี่
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ บ้านหมี่

ติดต่อ :
มือถือ : 0811925354
E-Mail : fatswan28@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
219

นางณัฐภัค นามมุงคุณ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลหนองม่วง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ หนองม่วง

ติดต่อ : 036648412
มือถือ : 0811925354
E-Mail : fatswan28@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
218

นางณัฏฐฐ์อร เจ๊กมาก

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลสระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : -
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
217

นางสุรีย์ เดือนแรม

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลป่าโมก
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก

ติดต่อ :
มือถือ : 095-8314158
E-Mail : moum_may@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
216

นางสาวอมาวสี มั่นจิตร

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลพระพุทธบาท
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ พระพุทธบาท

ติดต่อ : -
มือถือ : 0819487824
E-Mail : amawasee.Munjit@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 225 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ถัดไป