เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(2)

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน   (ข.ย.๑) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์ (061-42000-30)

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/09/2562 ถึง 12/09/2562


(16)

ประชุมเสริมสร้างเครือข่าย Medical  Audit และคืนข้อมูลผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2562

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย
( เบอร์ติดต่อ 098-2797674 )

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 30/08/2562 ถึง 08/09/2562


(48)

ประชุมเสนอแนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับเขต 4 สระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการพัฒนาการเด็กและการตั้งครรภ์คุณภาพ

ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ 

เบอร์โทรศํพท์  081-772-9722

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/08/2562 ถึง 26/08/2562


(24)

ประชุมติดตามคุณภาพบริการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการ 9 ด้าน 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 15/08/2562 ถึง 26/08/2562


(79)

ประชุมติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และ LTC  จ.อ่างทอง
วันที่ 23 ส.ค. 62 (พื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ)

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์ บุญมี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/08/2562 ถึง 21/08/2562


(34)

ประชุมติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และ LTC จ.อ่างทอง
วันที่ 20 ส.ค.62 (พื้นที่ อ.ป่าโมก)

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์ บุญมี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/08/2562 ถึง 18/08/2562


(183)

ประชุมติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และ LTC จ.สระบุรี
วันที่ 28 ส.ค. 62 (อ.วังม่วง อ.เสาไห้ อ.หนองแค อ.หนองโดน อ.วิหารแดง และ อ.หนองแซง)

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์ บุญมี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/08/2562 ถึง 27/08/2562


(222)

ประชุมติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และ LTC จ.สระบุรี
วันที่ 27 ส.ค. 62 (อ.เมือง อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก อ.พระพุทธบาท อ.บ้านหมอ อ.ดอนพุด และ อ. เฉลิมพระเกียรติ)

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์ บุญมี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/08/2562 ถึง 26/08/2562


(111)

ประชุมติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และ LTC จ.ลพบุรี 
วันที่ 29 ส.ค. 62

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์ บุญมี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/08/2562 ถึง 28/08/2562


(233)

ประชุมติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฯ และ LTC จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 ส.ค. 62

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์ บุญมี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/08/2562 ถึง 27/08/2562

จำนวนทั้งหมด 25 รายการ >>> 1 | 2 | 3 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด