เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(37)

รับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับเขต ประจำปี 2565เพื่อรับฟังข้อเสนอในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 มาตรา ๑๘(๑๓)
 

ติดต่อสอบถาม :

สุนันท์  ภูธร  Email:sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/05/2565 ถึง 20/05/2565


(22)

การประชุมติดตามการดำเนินงานงบเพิ่มเติมPCC และบริการสาธารณสุขลดความแอออัดในรพ.

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/05/2565 ถึง 23/05/2565

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ >>> 1 |

แสดงการประชุมทั้งหมด