เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(21)

ประชุมบันทึกข้อมูลในระบบ CPP ประจำปี 2563 และการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 (เป้าหมาย : นนทบุรี  ปทุมธานี อ่างทอง นครนายก)
ในวันที 3 ธันวาคม 2562 (เป้าหมาย : อยุธยา  ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี))

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวเมลดา  ธนะสุรัติ  เบอร์โทรศัพท์ 0901975184

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 01/11/2562 ถึง 29/11/2562


(15)

ประชุม"กำกับติดตามงบลงทุนปี 2562 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนบลงทุน(ค่าเสื่อม ) รัฐนอกและเอกชน ปี2563 "

ติดต่อสอบถาม :

:  นางสาวณฐา  ศรีหินกอง มือถือ/ไลน์  090-1975179

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 01/11/2562 ถึง 10/11/2562


(13)

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6/2562

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวณฐา  ศรีหินกอง  มือถือ/ไลน์  090-1975179   

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 01/11/2562 ถึง 15/11/2562


(16)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สมัครใหม่ ปีงบประมาณ 2563

ติดต่อสอบถาม :

รดา  จันทร์ชื่น 098-2797677

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 04/11/2562 ถึง 20/11/2562


(131)

ประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี ปี2563  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายรุ่งโรจน์  เจศรีชัย  

E-mail : rungroj.j@nhso.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 098-2797661

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 31/10/2562 ถึง 13/11/2562


(33)

ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 24/10/2562 ถึง 05/11/2562


(77)

การประชุมตรวจสอบเวชระเบียนการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (coding audit) สิทธิ UC แบบรวมศูนย์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 
หมายเหตุ: กรณีพักเดี่ยวจ่ายส่วนเกินสิทธิ์ตามระเบียบ (ส่วนเกินห้องละ 900 บาทต่อคืน)

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร  ศรีอุทัย 
เบอร์โทร 098-2797674

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 21/10/2562 ถึง 12/11/2562


(0)

ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการจัดทำ template / เกณฑ์/แนวทางการดำเนินงานและจ่ายชดเชยค่าบริการตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต

 

 

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์ บุญพระ 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 10/10/2562 ถึง 16/10/2562

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ >>> 1 |

แสดงการประชุมทั้งหมด