เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(34)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล แก่ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ ม.50(5)

และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

วันที่ 24-25 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก

 

ติดต่อสอบถาม :

1.น.ส.สุนันท์ ภูธร 0901975188

2.นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ 0966959141

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/03/2566 ถึง 24/03/2566


(27)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00- 16.30 น.  ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อสอบถาม :

นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ - 0966959141

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 27/01/2566 ถึง 08/02/2566


(144)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อ.เสนา,อ.ผักไห่,อ.ลาดบัวหลวง,อ.บางซ้าย,อ.บางไทร,อ.บางปะอิน,อ.วังน้อย

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม :

คุณประพจน์ บุญมี (084-439-0145)

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/01/2566 ถึง 22/01/2566


(150)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อ.พระนครศรีอยุธยา,อ.บางบาล,อ.อุทัย,อ.ท่าเรือ,อ.นครหลวง,อ.บางปะหัน,อ.ภาชี,อ.มหาราช,อ.บ้านแพรก

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม :

คุณประพจน์ บุญมี (084-439-0145)

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/01/2566 ถึง 22/01/2566


(103)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดสระบุรี)

อ.เสาไห้ ,อ.วิหารแดง, อ.หนองแซง,อ.หนองแค,อ.บ้านหมอ,อ.ดอนพุด,อ.หนองโดน

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อบจ.สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี

ติดต่อสอบถาม :

คุณประพจน์ บุญมี (084-439-0145)

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/01/2566 ถึง 18/01/2566


(114)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดอ่างทอง)  

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ติดต่อสอบถาม :

คุณประพจน์ บุญมี (084-439-0145)

 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/01/2566 ถึง 23/01/2566


(97)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดสระบุรี)   

อ.เมืองสระบุรี, อ.เฉลิมพระเกียรติสระบุรี,อ.พระพุทธบาท,อ.แก่งคอย,อ.มวกเหล็ก,อ.วังม่วง

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อบจ.สระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี

ติดต่อสอบถาม :

คุณประพจน์ บุญมี (084-439-0145)

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/01/2566 ถึง 16/01/2566


(96)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดสิงห์บุรี)  

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ติดต่อสอบถาม :

คุณประพจน์ บุญมี (084-439-0145)
คุณเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ (096-695-9141)
 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/01/2566 ถึง 18/01/2566


(21)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดปทุมธานี)                                                                                     วันที่  16  มกราคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์  บุญมี โทร 084-4390145

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 04/01/2566 ถึง 11/01/2566


(59)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกลไกการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบ LTC ปี 2566 (จังหวัดลพบุรี)

อ.เมืองลพบุรี, อ.ท่าวุ้ง, อ.บ้านหมี่, อ.หนองม่วง 

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี  

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์  บุญมี โทร 084-4390145

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 04/01/2566 ถึง 09/01/2566

จำนวนทั้งหมด 27 รายการ >>> 1 | 2 | 3 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด