เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(0)

ปฐมนิเทศก์หน่วยบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม :

น.ส.เมลดา  ธนะสุรัติ  090-1975184

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/01/2562 ถึง 25/01/2562


(7)


การประชุมกำกับคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคไตและเชื่อมต่อการดูแลร่วมกับกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/01/2562 ถึง 11/02/2562


(66)

การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบบริการธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง CR ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/01/2562 ถึง 21/01/2562


(5)

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม :

รดา  จันทร์ชื่น   เบอร์โทรศัพท์ 098-2797677

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 07/01/2562 ถึง 25/01/2562


(70)

ประชุมชี้แจงการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 28/12/2561 ถึง 21/01/2562


(5)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 22/01/2562


(8)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 11/02/2562


(32)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 05/02/2562


(23)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 04/02/2562


(15)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 27/01/2562

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด