เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(7)

ประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นวันที่ 1 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์  บุญมี  
 
เบอร์โทร 084-4390145  เบอร์โทรสาร 036-213263
 
อีเมล prapot.b@nhso.go.th
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/03/2562 ถึง 31/03/2562


(16)

ประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น วันที่ 2 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์  บุญมี  

เบอร์โทร 084-4390145  เบอร์โทรสาร 036-213263

อีเมล prapot.b@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/03/2562 ถึง 01/04/2562


(21)

ประชุมหารือการบริหารการจัดหาวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค                                                          

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์

โทร 061-4200030

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/03/2562 ถึง 27/03/2562


(4)


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ระดับเขต
 วันที่ 19 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์  มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/03/2562 ถึง 17/04/2562

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ >>> 1 |

แสดงการประชุมทั้งหมด