เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(0)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประจำเดือนตุลาคม วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง จังหวัด กทม.

ติดต่อสอบถาม :

 

 

นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์
โทร.0901975180

นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ (ทีมประชุม)
โทร 0966959141

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 30/09/2565 ถึง 07/10/2565


(8)

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานงบPPA ปี2565และเตรียมร่างPPAปี2566

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 

0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 30/08/2565 ถึง 07/09/2565


(26)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประจำเดือนกันยายน วันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม :

 

นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์
โทร.0901975180

นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ (ทีมประชุม)
โทร 0966959141

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 23/08/2565 ถึง 30/08/2565


(0)

ewe

ติดต่อสอบถาม :

ee

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/08/2565 ถึง 22/08/2565


(18)

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  ประชุมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นไปเพื่อพัฒนาข้อเสนอสู่วงจรแก้ไขปัญหาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ประจำปี 2565

 

ติดต่อสอบถาม :

กลุ่มภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิและงานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์ 036-213205  มือถือ (ID Line) 09-0197-5188  E-mail: เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 10/08/2565 ถึง 15/08/2565


(6)

การประมวลผลและจัดทำรายงานชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคPPA 

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 31/07/2565 ถึง 15/08/2565


(16)

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว(Primary Care Cluster : PCC) ระดับเขต

ติดต่อสอบถาม :

นางสุวรรณี ศรีปราชญ์
โทร. 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/07/2565 ถึง 16/07/2565


(37)

รับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับเขต ประจำปี 2565เพื่อรับฟังข้อเสนอในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 มาตรา ๑๘(๑๓)
 

ติดต่อสอบถาม :

สุนันท์  ภูธร  Email:sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/05/2565 ถึง 20/05/2565


(22)

การประชุมติดตามการดำเนินงานงบเพิ่มเติมPCC และบริการสาธารณสุขลดความแอออัดในรพ.

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/05/2565 ถึง 23/05/2565

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ >>> 1 |

แสดงการประชุมทั้งหมด