เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(70)

โครงการประชุมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.เขต4 สระบุรี ประจำปี 2562

ติดต่อสอบถาม :

คุณวรรณพร  ศรีอุทัย
098-2797674

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 15/07/2562 ถึง 22/07/2562


(5)

ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรังปี2562

ติดต่อสอบถาม :

นางสร้อยทอง ย้อยดี

0847512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 10/07/2562 ถึง 14/08/2562


(17)

ขอเชิญประชุมติดตามผลงานการตรวจสอบคัดกรอง และการจ่ายชดเชยงานการตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ปีงบประมาณ2562  

ติดต่อสอบถาม :

นางสร้อยทอง ย้อยดี 

0847512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/07/2562 ถึง 25/07/2562


(2)

ประชุมพัฒนาระบบเครื่อข่ายบริการทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยและประสาทการส่งต่อรับกลับใน เขตสุขภาพ4,5,6และ13 ประชุมวันที่ 19 กรกฏาคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

นางสร้อยทอง ย้อยดี

0847512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/07/2562 ถึง 18/07/2562


(24)

การประชุมติดตามคุณภาพบริการ CAPD ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ คุณภาพHD และแผนปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/07/2562 ถึง 05/08/2562


(21)

ประชุมติดตามการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/07/2562 ถึง 28/07/2562


(13)

คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สปสช.เขต 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4

ติดต่อสอบถาม :

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ทางคณะทำงานจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค มาเพื่อเปิดโปรแกรมพิจารณารายการครุภัณฑ์มาในวันจัดประชุมดังกล่าว 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 21/06/2562 ถึง 15/07/2562

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ >>> 1 |

แสดงการประชุมทั้งหมด