เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(32)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯและศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสอบถาม :
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  ศิริสาร โทร 098-2797685
นายพลเวช ขำแสง โทร 061-14209639
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/12/2564 ถึง 31/01/2565


(123)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯและศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม :
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  ศิริสาร โทร 098-2797685
นายพลเวช ขำแสง โทร 061-14209639
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/12/2564 ถึง 26/01/2565


(50)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯและศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อสอบถาม :
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์  ศิริสาร โทร 098-2797685
นายพลเวช ขำแสง โทร 061-14209639
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/12/2564 ถึง 24/01/2565

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ >>> 1 |

แสดงการประชุมทั้งหมด